Productierechten

Ammoniakrechten, Pluimveerechten, Varkensrechten, Betalingsrechten en Vervangende Verwerkingsovereenkomsten. Nederland telt vele agrarische productierechten die elk weer zijn eigen regels en voorschriften hebben. Het kopen en verkopen van rechten kan daarom nogal wat voeten in aarde hebben, zeker ook gelet op de financiële belangen die hierin een rol spelen. Farmel Agrarisch Advies is een pure specialist in productierechten. De afgelopen jaren hebben wij met betrouwbaar advies, deskundige begeleiding en een correcte afhandeling een omvangrijk bestand van tevreden klanten opgebouwd.

Doordat wij zelf ook een hechte relatie hebben met veebedrijven, kunnen wij niet alleen meepraten over de theorie maar ook over de praktijk. Als Farmel Agrarisch Advies voelen wij ons dan ook persoonlijk bij u als agrarisch ondernemer betrokken. Wij beseffen dat u bij de aankoop van productierechten, allerlei regels en voorschriften tegen komt waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Wij helpen u dan ook graag bij het bemiddelen in aan- of verkoop van productierechten.

Farmel Agrarisch Advies wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw bedrijf. Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek of advies voor het verkennen van de mogelijkheden.

Bel of mail Eric Peters: 
T:+31 (0) 622 478 783
@: e.peters@farmel.nl

Fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn net als een aantal andere productierechten inmiddels vrij te verhandelen, op basis van wetgeving van de hand van staatssecretaris Martijn van Dam. Het fosfaatplatform maakt het mogelijk om fosfaatrechten te kopen en te verkopen.

De overheid gebruikt de productierechten om de maximale productie van fosfaat te begrenzen. Ieder melk- of vleesveebedrijf krijgt een maximum opgelegd. Je kunt bovenop dat maximum rechten kopen of binnen dat maximum je rechten verkopen.

Fosfaatrechten kopen of verkopen? Bel of mail Eric Peters. 
T: +31 (0) 622 478 783
@: e.peters@farmel.nlVarkensrechten

Varkensrechten worden uitgedrukt in Varkens-eenheden (VE) en zijn verdeeld in 3 regio’s, te weten overschotgebied 1 en 2 en gebied overig. Ze zijn verplaatsbaar, dus als een varkenshouder stopt kan hij de Varkens-eenheden verplaatsen naar een andere varkenshouder. 1 Varkens-eenheid (VE) komt overeen met 7,4 kg fosfaat(productie), ofwel 1 vleesvarken. Een zeug produceert op jaarbasis meer fosfaat, daarvoor heb je 2,74 VE nodig. Bovenstaande vraagt om alertheid en creativiteit. We bemiddelen al jaren in varkensrechten en hebben dan ook een goede naamsbekendheid en een omvangrijk klantenbestand opgebouwd. Neem voor vraag of aanbod gerust contact met ons op.

Pluimveerechten

Pluimveerechten worden uitgedrukt in pluimvee-eenheden (PE) en zijn verdeeld in regio's, te weten overschotgebied 1 en 2 en gebied overig. Ze zijn verplaatsbaar, dus als een pluimveehouder stopt kan hij de Pluimvee-eenheden verplaatsen naar een andere pluimveehouder. 1 Pluimvee-eenheid (PE) komt overeen met 0,5 kg fosfaat(productie), ofwel 1 legkip. Een vleeskuiken produceert op jaarbasis minder fosfaat, daarvoor heb je maar 0,48 PE nodig. Bovenstaande vraagt om alertheid en creativiteit. We bemiddelen al jaren in pluimveerechten en hebben dan ook een goede naamsbekendheid en een omvangrijk klantenbestand opgebouwd. Neem voor vraag of aanbod gerust contact met ons op.

Betalingsrechten

Vanaf 1-1-2015 worden, voorheen toeslagrechten, betalingsrechten genoemd. Sinds de komst van bedrijfs-toeslagrechten in 2006 hebben wij hier volop in bemiddeld en hebben dan ook een goede naamsbekendheid en een omvangrijk klantenbestand opgebouwd. Het optimaliseren van de betalingsrechten, biedt interessante voordelen voor u als veehouder/akkerbouwer. De betalingsrechten worden vastgesteld met de gecombineerde opgave 2015. Bedrijfsovername of wijziging van bedrijfsvorm, huur en verhuur van grond, vergroeningseisen en formele voorschriften kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Wat gaat u doen als de toegang tot betaalrechten is vervallen? Hoe gaat het met bedrijven die nooit toeslagrechten hebben gehad? Kortom er komen een flink aantal nieuwe spelregels op uw af. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Vervangende Verwerkingsovereenkomst

Het melkquotum is vervallen per 31 maart 2015. Nieuwe uitdagingen, met een nieuw speelveld. Geen melkquotum, wel een melkveewet en verantwoorde groei van de melkveehouderij. Vanaf 2015 is het percentage van het mestoverschot dat verwerkt moet worden verder omhoog gegaan. Veehouders die (nog) geen mest verwerken en hun mestoverschot goed kunnen plaatsen in de omgeving, kunnen een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) afsluiten. Sinds 2014 zijn wij actief met de bemiddeling in VVO's. Aanvankelijk verliep de handel stroef door gebrek aan aanbod. Momenteel kunnen we uit voorraad leveren en loopt de handel vlot. Veel melkveehouders willen blijkbaar tijdig een VVO afsluiten om te voorkomen dat ze aan het einde van het jaar zonder zitten. Neem voor vragen hierover gerust contact met ons op.

Contact

Wilt u meer informatie over Productierechten en aanverwante onderwerpen neem dan contact met ons op:

Uw contactpersoon:
Eric Peters:
T: +31 (0) 622 478 783
@: e.peters@farmel.nl


Menu