Farmel zet klankbordgroep op

11 mei 2021

Om goed contact te houden met haar melkleveranciers heeft Farmel een klankbordgroep opgericht. Farmel is de afgelopen jaren fors gegroeid en heeft dit succes mede te danken aan haar melkveehouders. Daarmee was het tijd om een klankbordgroep op te richten.

Met de klankbordgroep willen we structureel in overleg om, in elkaars belang, kennis en ervaringen te delen. De klankbordgroep bestaat uit zes leden. “We hebben gezocht naar een groep die representatief is voor de totale groep van onze leveranciers. We hebben geselecteerd op een mix van bedrijfsgrootte, bedrijfstype, geografie en leeftijd” legt Jetze Kempenaar (algemeen directeur) uit.

Het eerste overleg was zeer geslaagd. “Er kwamen gelijk interessante discussies op gang en het is ontzettend leuk om te zien hoe betrokken de melkveehouders zijn”, aldus Jetze Kempenaar.

De klankbordgroep komt minimaal 4x per jaar bij elkaar. Tijdens deze overleggen kan Farmel delen wat er speelt en worden ideeën en voorstellen getoetst. We hopen op een mooie samenwerking.

Menu