Jumbo breidt flink uit in 1 ster Beter Leven-zuivel

Supermarktketen Jumbo, die in 2019 als eerste 1 ster Beter Leven-zuivel introduceerde, gaat het aanbod met ingang van juni dit jaar verdubbelen. Dat doet Jumbo samen met een vaste groep van twintig melkveehouders, die via Farmel melk leveren die voldoet aan de eisen van dit keurmerk van de Dierenbescherming. Zij beuren daarvoor 4,5 cent extra, bovenop de weidepremie.

Een van de melkveehouders die vanaf het begin 1 ster Beter Leven-melk levert voor Jumbo, is Jaap Prins uit Grootschermer. De dertigjarige Noord-Hollander melkt zo’n 240 koeien, ongeveer gelijk verdeeld over zijn twee locaties. Eén van de twee locaties, met de nieuwste stal, voldoet aan de Beter Leven-eisen voor 1 ster, vertelt hij.

Farmel had tot nog toe zes melkveehouders gecontracteerd voor de speciale Jumbo-melkstroom; dat worden er dus twintig. Als veehouder moet je aan 96 eisen voldoen, vertelt Prins. „Niet iedereen kan er zomaar aan meedoen." Dat zit ‘m vooral in de eisen voor dierwelzijn, en dan met name de huisvesting, geeft hij aan.

Het gaat dan onder meer over de breedte van de looppaden. En iedere koe moet een voldoende brede en ruime ligplek hebben; overbezetting in de stal is niet toegestaan. Verder moet op termijn ook elke koe een vreetplek hebben. „Iets overbezetting aan het voerhek is nu nog toegestaan, maar dat wordt binnenkort afgebouwd.”

Koeborstels

Aan veel andere dierenwelzijnseisen is iets makkelijker te voldoen, volgens de veehouder. Zo geldt dat bedrijven over een aparte afkalbox en een aparte ziekenbox moeten beschikken. Verder moeten niet alleen de koeien beschikking hebben over koeborstels, maar ook de kalfjes in de groepshuisvesting moeten zich kunnen borstelen.

Aan de afmetingen voor de eenlingboxen en de vierkante meters per kalf in de groep worden eveneens eisen gesteld. En de kalfjes moeten continu beschikking hebben over water. „En ze mogen pas na 28 dagen op transport. Maar dat wordt nu waarschijnlijk landelijk een eis."

4,5 cent toeslag

Daarnaast zijn er nog diverse criteria voor milieu en klimaat, en voor natuur- en landschapselementen. Wat die laatstgenoemde aspecten betreft, daar rolde Prins met zijn natuurboerderij vrij gemakkelijk doorheen. En uiteraard is weidegang verplicht. Al met al levert de 1 ster-melk de deelnemende veehouders een toeslag op van 4,5 cent per liter, bovenop de toeslag voor weidegang.

Assortiment verdubbelt

Jumbo’s huidige assortiment van 1 ster Beter Leven-huismerkzuivel bestaat uit literpakken karnemelk, halfvolle melk en volle melk en halfvolle en volle yoghurt. Daarnaast zijn er 1,5 literpakken halfvolle melk en halve liters volle melk, halfvolle melk en karnemelk.

Vanwege een groeiende behoefte bij consumenten wordt dat assortiment in juni van dit jaar verdubbeld (meer verpakkingsformaten) en tevens uitgebreid met magere yoghurt in verschillende formaten.

'Versnellen'

Cees van Vliet, operationeel directeur bij Jumbo: „We zetten al lange tijd in op de verduurzaming van het versassortiment en zien de noodzaak hierin te versnellen. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met onze boeren en telers. Door een langetermijnsamenwerking met de melkveehouders aan te gaan, laten we bij Jumbo zien dat we hierin onze verantwoordelijkheid nemen.”

De overgang naar duurzamere en diervriendelijkere zuivel vraagt immers om forse investeringen, die de Nederlandse melkveehouderij alleen kan door intensieve samenwerking en met garantie voor langdurige afname, stelt hij. “We zijn er trots op dit te realiseren binnen de 1 ster Beter Leven-zuivelketen.”


bron: Mons, G., Melkvee, 2022

Menu