Melk leveren aan Farmel

Wilt u ook melk leveren aan Farmel? U bent nu veehouder en niet tevreden met uw huidige melkfabriek, of u bent van plan om een melkveebedrijf te starten. Neem dan eens geheel vrijblijvend contact op met Farmel. Ondanks dat wij pas sinds 2007 actief zijn als afnemer van koeien- en geitenmelk, hebben wij inmiddels circa 200 melkveehouders waar wij de melk ophalen door midden van onze eigen opvallende RMO's. Een groot misverstand is dat onze melkprijs op basis van de spotmarkt is, u kunt bij ons echter een contract sluiten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Doordat wij niet vastzitten aan één verwerker kunnen wij u qua prijsvorming ook een aanbod op maat doen, dit is vaak gerelateerd aan één of meerdere zuivelfabriek(en) in Nederland. Ons bedrijf onderscheidt zich door onafhankelijkheid, korte lijnen en betrokkenheid bij onze veehouders. Wilt u meer informatie over zuivel leveren aan Farmel neem dan contact met ons op: Uw contactpersoon: Germ Bruinsma T: +31 527 630 514 @: g.bruinsma@farmel.nl

Menu